Naše usluge u oblasti

Ispitivanja termoenergetskih postrojenja, ispitivanje opreme pod pritiskom, ispitivanja kvaliteta u zavarivanju i ispitivanja stanja metala

Dijagnostika

Dijagnostika stanja proizvoda, opreme i postrojenja

Metode bez razaranja

Ispitivanje metala i zavarenih spojeva, proizvoda i opreme, metodama bez razaranja

Metode sa razaranjem

Ispitivanje metala i zavarenih spojeva metodama sa razaranjem

Analiza

Izrada analiza stanja metala i procena preostalog veka upotrebe opreme i postrojenja

Tehnologija zavarivanja

Izrada tehnologija zavarivanja

Dokumentacija

Izrada dokumentacije o opremi pod pritiskom

Kvalitet

Uzorkovanje i obezbeđenje ispitivanja prema GOST standardima

Kvalifikacija

Kvalifikacija tehnologija zavarivanja

GOST-R standard

Obezbeđenje sertifikata o usaglašenosti prema GOST-R standardima

Dijagnostika, ispitivanja i analiza stanja metala, termoenergetskih i turbinskih postrojenja, opreme pod pritiskom i čeličnih konstrukcija

RD Dijagnostika

Ključno osoblje RD DIJAGNOSTIKA d.o.o. ima sertifikate i licence:

Za ispitivanje opreme pod pritiskom i ispitivanja kvaliteta u zavarivanju

Za ispitivanje stanja metala: Sertifikate prema SRPS EN ISO 9712:2013, nivo 2

Ispitivanje elemenata strukture aviona G4
Procena veka u remontu u fabrici, Myanmar
Rotor turbine
Priprema ispitivanja
Lopatice rotora
Vizuelni pregled

Stekli smo poverenje

NIS Petrol
JET OIL
NaftaCHEM
EKO Dunav